خدمات ایر سولار

قیمت ثابت تعهد ماست - بنابراین حتی اگر مورد غیر منتظره ای پیش بیاید، شما یک پنی بیشتر نخواهید پرداخت.

انتخاب تجهیزات گرمای مناسب تصمیم مهمی است و شما برای سالهای زیادی از آن بهره مند خواهید شد. ما می توانیم به شما کمک کنیم که یک راه حل مناسب پیدا کنید که بهترین نیازهای گرمایشی  را برآورده کند. نصب کنندگان مجاز و بیمه شده، نصب  را با توجه به زمان و امکانات شما انجام خواهند داد.

  Read More
سرعت 80%
قیمت 20%
کیفیت 100%

ایر سولار در یک نگاه

Residential

Comercial

Builder Program

Expanded product offerings Complete House HVAC Equipment , including High Mass Boilers,Low Mass Boilers, Air Handlers, HRVs, Furnaces, Air Conditioners, Hot Water Tanks, Tankless Water Heaters ,Combi Systems,Infloor Heating, Snow and Ice Melting (SIM), Ductless Split Systems, High-Velocity Systems, Whole House Ducting , Whole House Gas Piping.

For More Information Please Fill Out the Application Form

Common

Air Solar in Projects

Gas Pipe 1

Gas Pipe

Gas Pipe

floor1

Floor Heating

Floor Heating

Fireplace1

Fireplace

Fireplace

rooftop1

Rooftop Package unit

Rooftop Package unit

Low Boiler1

Low Mass Boiler

Low Mass Boiler

furnace1

Furnace

Furnace

air conditioner1

Air Conditioner

Air Conditioner

Ductless1

Ductless split system

Ductless split system

High Boiler1

High Mass Boiler

High Mass Boiler

high velocity1

High-Velocity system

High-Velocity system

Hot Water tank1

Water Heater

Water Heater

Air Solar's Partners